[No Huss][Wat mer sich söns noch aanluure kann] (Leider nit op Kölsch)

[Zeröck no dr andere Sick]

Et kölsche Wappe

Roland's

Kölsche Sick

vun dr andere Sick

Et kölsche Wappe

Kölsche Erinnerunge


In Düx am Rhing, 1984
Duuve om Daach, 1984
Dr Dom un de Bröck, 1984
Zint Jereon, 1984
Dr Kaiser op dr Düxer Sick, 1984
Römer Strooß, 1976
Eijelsteinspooz, 1976
Op dr Iisebahnbröck, 1984
Sülz, 1984
Am Aaldermaat, 1976
Dr Rhing am fröhe Morje, 1976
Wenkter en Sülz, 1985
Am Decksteiner Weiher, 1984
Sülz, 1984
Sülzburschstrooß en dr Naach, 1984
Kressbäumsche om Balkong, 1984

Schriev ens!Schriev mer ens! Isch tät misch freue!.

©1998 by Orlando, Wellington/NZ