[No Huss][Wat mer sich söns noch aanluure kann] (Leider nit op Kölsch)

[Zeröck no dr andere Sick]

Et kölsche Wappe

Roland's

Kölsche Sick

vun dr andere Sick

Et kölsche Wappe

Kölsche Bööscher


Wie Ehr jo sescher alt all jesinn hatt, dunn isch misch jo janz schwer for et Fotojrafeere interesseere. Su kütt et dann ("Et kütt wie et kütt!"), dat isch Üsch hee e paar Belderbööscher vürstelle dunn, die mer joot jefalle hann un wo ming Hätz direck üvverläuf wenn isch do erinnluure!

noh un noh

Wolfgang Niedecken - Eusebius Wirdeier

noh un noh

Texte und Fotografien aus Köln

Emons Verlag Köln 1996
ISBN 3-924491-79-8
Dem Wolfjang sing Leedertexte, die mer jo joot vun dä Plaate vun BAP kennt, sinn he met Jeföhl illustreet met dä Belder vum Eusebius, die dä üvver baal 35 Johr opjenomme hätt.

De Stadt, de Veedele, dr Jroossmaat, dr Stollwerck, all die kölsche Karakterköpp ... Do weet esu mansche Erinnerung wach! Mer fällt et immer widder schwer dat Booch uss dr Hand ze lääje.

 
Köln 1975 1995

Chargesheimer und Wolfgang Vollmer

KÖLN 1970 1995

25 Jahre Stadtarchitektur

J. P. Bachem Verlag Köln 1996
ISBN 3-7616-1295-8
Dä Chargesheimer hätt 1970 e Booch jemaat, wat jeheesse hätt "Köln 5 Uhr 30". Un all die Belder hätt hä opjenomme öm halver sechs en dr Fröh. Doröm sinn do och esu winnisch Minsche ze sinn. Hä wollt zeije, dat dä janze Betong, dä en dä 60er Johre verbaut woode ess, et Lääve uss dr Stadt erussjedrevve hätt. Wie vill sing Hätz för Kölle jeschlaare hätt, zeije die wunderschöne Belder, die hä in singem fröhere Booch "Unter Krahnenbäumen" jemaat hatt.

25 Johr donoh es dann dä Wolfjang aan die selbe Stelle jejange un hä dieselbe Stell widder jenau esu aff fotojrafeet, öm ze sinn wievill sisch tatsäschlisch verändert hätt. Un mer muss sisch wundere: do sinn Plaatze, die jenau esu ussinn wie fröher und andere, die mer nit mieh widder kennt.

Dat Booch steiht bei mer janz bovve!


Schriev ens!Schriev mer ens! Isch tšt misch freue!.

©1998 by Orlando, Wellington/NZ